/ Бидний тухай / Мөрдөн байцаах албаны түүх /
  • Товч түүх Улсын цагдан сэргийлэх газрын даргын 1940 оны 03 дугаар сарын 16-ны өдрийн 41 тоот тушаалд “Цагдан сэргийлэх газар бол гэмт хэрэг үй...
  • Мөрдөн байцаах газар

  • Босоо2 меню

  • МБГ

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна