/ Бидний тухай / Товч танилцуулга /

       Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2018 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/11 дүгээр тушаалаар Мөрдөн байцаах албыг Захиргааны удирдлагын хэлтэс, Дүн шинжилгээ, үнэлгээ, хяналт шалгалтын хэлтэс /I хэлтэс/, Хүнд гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс /II хэлтэс/, Хулгайлах гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс /IIl хэлтэс/, Залилах гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс /IV хэлтэс/, Тусгай субьектийн үйлдсэн гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс /V хэлтэс/, Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс /VI хэлтэс/, нийт хэлтэс-7, тасаг-1, хэсэг-1  бүтэцтэйгээр баталсаныг Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны А/194 дүгээр тушаалаар тус албаны Дэд бөгөөд Дүн шинжилгээ, үнэлгээ, хяналт шалгалтын хэлтсийн даргын 1 орон тоог Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газарт шилжүүлэн, 2019 оны 09 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/195 дугаар тушаалаар Захиргааны удирдлагын хэлтэс, Дүн шинжилгээ, үнэлгээ, хяналт, шалгалтын хэлтсүүдийг нэгтгэн “Захиргаа, хяналт шалгалт, үнэлгээний хэлтэс” болгон өөрчилж, нийт 6 хэлтэс, 1 тасаг, 1 хэсэг бүтэцтэйгээр шинэчлэн зохион байгуулж эрүүгийн хуулиар харьяалуулсан гэмт хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна.

Захиргаа, хяналт шалгалт, үнэлгээний хэлтэс

     Тус хэлтэс нь Монгол Улсын хууль тогтоомж, Улсын Их Хурал, Засгийн газар, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Цагдаагийн ерөнхий газар, Мөрдөн байцаах албаны  бодлого шийдвэр, албан даалгавар, цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны журмуудыг хэрэгжүүлэх, Мөрдөн байцаах албаны дотоод үйл ажиллагааг төлөвлөн, зохион байгуулж, алба, нэгж, нутаг дэвсгэр хариуцсан цагдаагийн байгууллагын Мөрдөн байцаах хэлтэс, тасаг, хэсгийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлэх, шалган зааварчлах, хяналт шалгалт явуулах, улсын хэмжээний гэмт хэргийн мэдээ тайланд дүн шинжилгээ хийж, үнэлэлт дүгнэлт өгөх, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах, алба хаагчийн үйл ажиллагаа, сахилга ёс зүйн талаар иргэдээс ирүүлсэн гомдол, санал, хүсэлтийг шалгаж шийдвэрлэх чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.

Хүнд гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс

       Тус хэлтэс нь Улсын ерөнхий прокурорын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалаар Улсын ерөнхий прокурорын газраас шалгах харьяалал тогтоосон аймагт үйлдэгдсэн "Хүнийг  алах" /Эрүүгийн хуулийн 10.1 дүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэг/, орон нутагт үйлдэгдсэн “Хүчиндэх” /Эрүүгийн хуулийн 12.1 дүгээр зүйлийн 4 дэх хэсэг/, Гадаадын иргэний үйлдсэн /Эрүүгийн хуулийн 2.6 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт/ заасан гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж төрөл мэргэжлийн албадтай хамтран ажиллах чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.

 

Хулгайлах гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс

       Тус хэлтэс нь Улсын ерөнхий прокурорын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалаар Улсын ерөнхий прокурорын газраас шалгах харьяалал тогтоосон 3 буюу түүнээс дээш аймаг, орон нутаг дамжсан хүнд, ээдрээ төвөгтэй, олон үйлдэлтэй, олон холбогдогчтой Эрүүгийн хуульд заасан болон Монгол Улсын хилийн гадна үйлдэгдсэн хулгайлах гэмт хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна.

       Улсын хэмжээнд хулгайлах гэмт хэргийн нөхцөл байдлыг тодорхойлж Хууль зүй, дотоод хэргийн яам болон Цагдаагийн ерөнхий газрын удирдлагыг мэдээллээр хангах, гэмт хэрэгтэй тэмцэх чиг үүрэг бүхий нэгжүүдийг арга зүй, мэргэжлийн удирдлагаар хангаж ажиллах чиг үүрэгтэй ажиллаж байна.

Залилах  гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс

       Тус хэлтэс нь Улсын ерөнхий прокурорын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалаар Улсын ерөнхий прокурорын газраас шалгах харьяалал тогтоосон “Залилах" /Эрүүгийн хуулийн 17,3 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсэг/ 3.3-д заасан Гадаадын иргэний үйлдсэн Эрүүгийн хуулийн 2.6  дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэгт заасан гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэгт  мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна.

Тусгай субьектийн үйлдсэн гэмт хэрэг мөрдөх хэлтэс

        Тус хэлтэс нь Улсын ерөнхий прокурорын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалаар Улсын ерөнхий прокурорын газраас шалгах харьяалал тогтоосон шүүгч, прокурор, Авилгатай тэмцэх газрын алба хаагчийн үйлдсэн гэмт хэргийн талаархи гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж байна.

Хүрээлэн буй орчны эсрэг гэмт хэрэг мөрдөн шалгах хэлтэс

        Тус хэлтэс нь Улсын ерөнхий прокурорын 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн А/67 дугаар тушаалаар Улсын ерөнхий прокурорын газраас шалгах харьяалал тогтоосон “Химийн хорт, аюултай бодисыг хууль бус эргэлтэд оруулах” 24.3 дугаар зүйл, ”Цөмийн бодис, цацраг идэвхт хаягдал, цөмийн материал, цацрагийн үүсгүүрийг хууль бус эргэлтэд оруулах” 24.4 дүгээр зүйл, “Байгалийн тэнцэл алдагдуулах” 24.9 дүгээр зүйлд заасан гэмт хэргийн талаарх гомдол, мэдээлэл, эрүүгийн хэрэгт мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулж харьяалах гэмт хэргийн чиглэлээр нууц мөрдөн шалгах ажил явуулах, төрөл мэргэжлийн албадтай хамтран ажиллах чиг үүрэгтэйгээр ажиллаж байна.

 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Сэтгэгдэл үлдээгээгүй байна

Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
  • Мөрдөн байцаах газар

  • Босоо2 меню

  • МБГ

Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна